Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne

Ta polityka prywatności dotyczy Serwisu slodkiporadnik.pl,  dostępnego pod adresem URL: https://slodkiporadnik.pl/

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Balbina Nowacka

Kontaktowy adres e-mail operatora: [email protected]

Operator jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z danymi dobrowolnie udostępnionymi w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Zarządzanie systemem komentarzy
 • Obsługa zapytań za pomocą formularzy
 • Serwis gromadzi informacje na temat użytkowników i ich zachowań w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach, które zostają zapisane w systemach Operatora.
 • Poprzez zapisywanie plików cookie (tzw. „ciasteczka”) na urządzeniach końcowych użytkowników

2. Wybrane środki ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są zabezpieczone warstwą transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie są zaszyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na serwerze docelowym.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że tylko Operator ma dostęp do ich odczytu. To zabezpieczenie chroni dane przed kradzieżą bazy danych z serwera.

Operator regularnie zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu ochrony danych Operator regularnie tworzy kopie zapasowe.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, w szczególności aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje na temat wykorzystania danych

W niektórych przypadkach Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub realizacji obowiązków ciążących na Administratorze. Odbiorcami mogą być:

 • Firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • Operatorzy systemu komentarzy
 • Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • Firmy świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora
 • Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów określonych w odrębnych przepisach (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości). Jeśli chodzi o dane marketingowe, nie są one przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 • Masz prawo do żądania od Administratora:
 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Ich poprawienia
 • Usunięcia
 • Ograniczenia przetwarzania
 • Przeniesienia danych

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym profilowania. Jednakże prawo to nie będzie mogło być wykorzystane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Możesz składać skargi dotyczące działań Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.

Wobec Ciebie mogą być podejmowane decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług na podstawie zawartej umowy oraz do prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich, zgodnie z definicją przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przekazujemy ich poza teren Unii Europejskiej.

4. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje, które użytkownik podaje dobrowolnie, w tym dane osobowe, jeśli są udostępniane.

W niektórych przypadkach Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP).

Serwis może również w niektórych przypadkach zapisywać informacje ułatwiające powiązanie danych z formularza z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika może być widoczny w adresie URL strony zawierającej formularz.

Dane wprowadzone w formularzu są przetwarzane w celu realizacji określonej funkcji danego formularza, na przykład w celu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług, itp. Opis i kontekst formularza zawsze informują czytelnie, do jakiego celu służy.

5. Logi Administratora

Informacje o działaniach użytkowników w Serwisie mogą być rejestrowane. Te dane są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

6. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie za pomocą Google Analytics (Google Inc., USA). Operator nie przekazuje danych osobowych do dostawcy tej usługi, a jedynie anonimowe informacje. Usługa ta korzysta z plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki badania zachowań użytkowników, takie jak tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Informacje te są anonimizowane przed przesłaniem do operatora usługi, więc nie zawierają informacji identyfikujących konkretne osoby. W szczególności nie rejestrowane są hasła i inne dane osobowe.

Operator może stosować automatyzację w Serwisie, np. wysyłając e-maile do użytkowników po odwiedzeniu określonej strony, jeśli wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

7. Informacja o plikach cookie

Serwis korzysta z plików cookie.

Pliki cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników Serwisu i służące do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookie zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem odpowiedzialnym za umieszczanie plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników i dostęp do nich jest operator Serwisu.

Pliki cookie są używane w celach takich jak:

Utrzymywanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu.

Realizacja celów opisanych wcześniej w sekcji „Istotne techniki marketingowe”.

Serwis używa dwóch podstawowych rodzajów plików cookie: „sesyjnych” (session cookies) i „stałych” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są tymczasowe i przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki „stałe” przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez określony czas, który jest określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić te ustawienia. Przeglądarka internetowa pozwala na usunięcie plików cookie oraz automatyczne blokowanie ich. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na dostępność niektórych funkcji dostępnych na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookie mogą być również używane przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności Google (Google Inc., USA), Facebook (Facebook Inc., USA), Twitter (Twitter Inc., USA).

8. Zarządzanie plikami cookie – jak wyrażać i cofać zgodę w praktyce?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Warto jednak zaznaczyć, że wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z witryny.

Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, wybierz przeglądarkę internetową, którą używasz, i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Urządzenia mobilne:
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone